Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărări ale autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative