Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0371-425064 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com

Comuna Galbinași

PROCES VERBAL dezbarere publica proiect aprobare PUZ

Detalii regăsiți în atașament

11 April 2019
MINUTA a sedintei de dezbatere, consultare publica

MINUTA a sedintei de dezbatere, consultare publica a proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentulul Local d...

04 April 2019
ANUNȚ privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Gălbinași pe anul 2019

Detalii regăsiți în atașament

28 March 2019
ANUNȚ consultare si dezbatere publica a proiectului de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Detalii regăsiți în atașament

28 March 2019
Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Galbinasi

Organigrama o regăsiți în atașament.

23 July 2018
Regulamentul organizare si functionare a Primariei comunei Galbinasi

Regulamentul il puteti consulta în atașamente. 


18 July 2018
Primar
Dragomir Dumitru

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

ART. 63 (1) Primarul indeplineşte...

21 April 2018
Viceprimar

Cristea Cristinel

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor p...

21 April 2018
Horărâri Consiliu Local 2019

Atașat regăsiți Hotărârile Consiliului Local Gălbinași aferente anului 2019
HCL nr. 27 din 29.03.2019 privind aprobarea încetării înainte de termen a contractului de închiriere nr. 1750/09.03.2018, încheiat între comuna Gălbinași și domnul Spirache Jan, având ca obiect închirierea suprafeței de 15,85 ha. Pajiști aflate în domeniul privat al comunei Gălbinași

16 January 2019
Proiecte de Hotărâri

25 December 2018
Componența Consiliului Local

Componența Consiliului Local al Comunei Gălbinași 2016-2020
Nr. crt.

Numele și prenumele
Apartenența politică
1Antimir...

17 April 2018
Horărâri Consiliu Local 2018


Atașat regăsiți Hotărârile Consiliului Local Gălbinași aferente anului 2018

HCL nr. 83 din 17.12.2018 pri...

12 September 2018
Construire Grădiniță cu program normal în Gălbinași

Grădinița cu program normal va avea 2 săli de grupă cu o capacitate de 40 de preșcolari. 
Mai multe imagini AICI

13 April 2019
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Gălbinași, Judetul BuzăuVor fi executate lucrări de asfaltare pe urmatoarele strazi:

Strada Preot Constantin Margaritescu (Sat Bentu) = 622 m
Strada Culturi...

05 September 2018
Construire sistem canalizare și stație epurare ape uzate în sat Gălbinași, comuna Gălbinași, judetul BuzăuProiectul ”Construire sistem canalizare și stație epurare ape uzate în sat Gălbinași, comuna Gălbinași” a inceput de la cea mai îndepartată st...

05 September 2018
Construire Școală cu clasele I-VIII, comuna GălbinașiNoua unitate de învățământ va fi construită în locul școlii vechi lângă Primărie, iar valoarea investiției va fi de 1,671,832.22 lei. Firma S....

05 September 2018
Descriere generală

Comuna Gălbinaşi
este aşezată în partea de sud-est a judeţului Buzău, în zona de câmpie, fiind în zona de influenţă a celor două râuri Buzău şi Călmăţui. Din punct de vedere geografic teritoriul comunei reprezintă o zonă de pietrişuri şi nisipuri, aparţinând bazinului hidrografic Buzău cu influenţă Călmăţui. Solul este predominant cernoziom de fâneaţă (freatic umed) şi soluri de luncă în zona...

17 April 2018
Istoricul localității

Comuna Gălbinași în secolul al XIX-lea

Casele erau scunde (circa 2,25 m înălțime), cu pereții din nuiele, lipite cu pământ galben. Varul nu era...

17 April 2018
Cultură și învățământ

În comuna Gălbinași își desfășoară activitatea următoarele instituții de învățamant preuniversitar finantate de la bugetul local
Școala Generală cu...

17 April 2018
Populația

Numărul şi evoluţia populaţiei

Din punct de vedere demografic, comuna Gălbinași se situează între localităţile medii...

17 April 2018
Telefoane utile

Primăria Gălbinași
Telefon: 0238-580.015
Fax:       0238-580.022
Școala cu clasele I-VIII Gălbinași
Telefon: 0238-530434
Politia Rurală Gălbinasi
Telefon fix: 0238-580004
Telefon sectorist: 0731144537 - orele 8:00 - 16:00
Telefon patrulă: 073744350 - orele 16:00 - 6:00 
Telefon urgenta: 112 (pentru orice situatie in car...

17 April 2018
Codul Siruta

Cod SIRUTA 

- 46769 Galbinasi


- 46787 Bentu
- 46778 Galbinasi

17 April 2018
Legături utile

Din județul BUZĂU
 
Primaria Municipiului Buzău
Instituția prefectului-județul Buzău 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buză...

17 April 2018
Coduri poștale

Coduri poştale ale localităţilor aparţinătoare:

        • Bentu - 127241
        • Gălbinași - 127240
        • Tăbărăști - 127242

17 April 2018
Asistență socială