Dispozițiile autorității deliberative

Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Acordarea unui ajutor financiar doamnei Nica Nicoleta

   
   
Număr
NumeData
271 / 2020Încadrarea domnului Pascu Ciprian – Nicolae, în funcția de Sef Serviciu în cadrul serviciului ,, SERVICIUL SALUBRIZARE GĂLBINASI,, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comun30.12.2020
270 / 2020Acordarea indemnizației lunare pentu doamna Raicu Șerbana, persoană cu handicap grav30.12.2020
269 / 2020Prelungirea acordării indemnizatiei lunare doamnei Vlad Ioana Liliana, reprezentant legal al minorului cu handicap grav Ciobanu Matteo – Gabriel24.12.2020
268 / 2020Acordarea unui ajutor de urgentă doamnei Lazăr Filica24.12.2020
267 / 2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi în perioada decembrie 2020-martie 202123.12.2020
266 / 2020Stabilirea dreptului la jutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale în perioada decembrie 2020- martie 202123.12.2020
265 / 2020Acordarea unui ajutor de urgentă doameni Rusu Gica16.12.2020
264 / 2020Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Neagu Daniel16.12.2020
263 / 2020Instituirea curatelei speciale si numirea doamnei Cîrnat Mariana cu domiciliul în mun.Pitești, județul Argeș, în calitate de curator special pentru minora Popescu Maria – Cătălina cu domiciliul în sat Gălbinasi,strada Libertății, nr.16, comuna Gălbinasi,16.12.2020
262 / 2020Convocarea Consiliului local al Comunei Gălbinași în ședința de lucru ordinară în data de 23 decembrie 202016.12.2020
261 / 2020Reluarea dreptului de acordare a ajutorului social pentru numita Enache Florica14.12.2020
260 / 2020Încetarea dreptului la ajutorul social pentru numita Grama Aurica14.12.2020
259 / 2020Încetarea dreptului la ajutorul social pentru numita Oprea Ioana14.12.2020
258 / 2020Instituirea curatelei speciale si numirea doamnei Nica Florica cu domiciliul în comuna Gălbinasi, judetul Buzău, în calitate de curator special pentru minorii DROGEANU FLORIN – CĂTĂLIN si DROGEANU AMEDEEA – COSTINA cu domiciliul în sat Gălbinasi, comuna G11.12.2020
257 / 2020Convocarea Consiliului local al Comunei Gălbinași în ședința de lucru extraordinară în data de 16 decembrie 202011.12.2020
256 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnei Neacsu Elena, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Croitoru Elena08.12.2020
255 / 2020Modificarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Csakany Elena08.12.2020
254 / 2020Avordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Iordan Maria Veronica08.12.2020
253 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Dragnea Floricica Rodica08.12.2020
252 / 2020Încetarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitului Andronescu Florin Cătălin08.12.2020
251 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnei Spirache Constanța, asistent personal si reprezentant legal al minorei cu handicap grav Spirache Iuliana Alexandra, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal25.11.2020
250 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnei Drăgușin Victorița, asistent personal si reprezentant legal al minorului cu handicap grav Drăgușin Alexandru, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal25.11.2020
 
NumărNumeData
249 / 2020Încadrarea domnului Militaru Ilie Valentin în funcția de assitent personal pentru îngrijire persoană cu handicap grav Fănică Liviu25.11.2020
248 / 2020Acordarea indemnizației de handicap domnului Dinu Petrică, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Niță Panait20.11.2020
247 / 2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cucombustibili solizi sau lichizi în perioada noiembrie 2020- martie 202120.11.2020
246 / 2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale în perioada noiembrie 2020- martie 202120.11.2020
245 / 2020Constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,,Modernizarea drumuri locale în comuna Gălbinași, județul Buzău ,,20.11.2020
244 / 2020Constiutirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public si privat al comunei Gălbinași, județul Buzău20.11.2020
243 / 2020Delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă19.11.2020
242 / 2020Prelungirea contractului de muncă al dnei Drăgușin Victorița în funcția de asistent personal pentru îngrijire persoană cu handicap grav19.11.2020
241 / 2020Stabilirea modalităților de identificare și verificare precum și lista actualizată a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fărăadăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport eel19.11.2020
240 / 2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza Comunei Gălbinași, județul Buzău, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 202018.11.2020
239 / 2020Delegarea anumitor atributii ale primarului, domnului Cristea Cristinel, viceprimar al comunei Gălbinași, județul Buzău13.11.2020
238 / 2020Stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza domnul Cristea Cristinel, viceprimarul comunei Gălbinași, județul Buzău13.11.2020
237 / 2020Convocarea Consiliului local al Comunei Gălbinași în ședința de lucru ordinară în data de 20 noiembrie 202013.11.2020
236 / 2020Stabilirea unor măsuri temporare în vederea limitării riscului de contaminare cu COVID – 19 la nivelul Primăriei Comunei Gălbinasi, pe durata prelungirii stării de alertă12.11.2020
236 / 2020Dispozitie privind stabilirea unor masuri temporare in vederea limitarii riscului de contaminare cu vovid-19 la nivelul Primariei Comunei Galbinasi12.11.2020
235 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnului Dragomir Nicu Valentin, asistent personal si reprezentant legal al minorului cu handicap grav Dragomir Florin Valentin, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal11.11.2020
234 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei doameni Gheorghe Nina Denisa09.11.2020
233 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei doamnei Radu Georgeta Gina09.11.2020
232 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei monoparentale doamnei Iordache Cristina Florentina09.11.2020
231 / 2020Modificarea dreptului de alocatie pentru susținerea familiei numitei Bratu Valentina Catalina09.11.2020
230 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Sava Georgiana Raluca09.11.2020
229 / 2020Acordarea dreptului de alocatie familială pentru susținerea familiei numitei Visan Daniela09.11.2020
228 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitului Neagu Daniel09.11.2020
227 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitului Pertea Crinel Nelus09.11.2020
NumărNumeData
226 / 2020Modificarea dreptului de alocatie pentru susținerea familiei numitei Gaman Valerica09.11.2020
225 / 2020Convocarea Consiliului local al Comunei Gălbinași în ședința de lucru extrordinară în data de 13 noiembrie 202009.11.2020
224 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnului Tudor Ion, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Tudor Georgeta Lidia06.11.2020
223 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitului Oprisan Niculae06.11.2020
222 / 2020Delimitarea, numerotarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare din Comuna Gălbinasi, în vederei bunei desfăsurări a alegerilor pentru Senat si Camera deputatilor din anul 202006.11.2020
221 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei monoparentale numitei Ene Rodica06.11.2020
220 / 2020Acordarea venitului minim garantat si ajutorului de încălzire pentru familia doamanei Rusu Anca Marusia06.11.2020
219 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Rusu Anca Marusia06.11.2020
218 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Badea Carmen Mirela06.11.2020
217 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnului Tudor Ion, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Tudor Georgeta Lidia06.11.2020
216 / 2020Aprobarea Planului de Servicii pentru moniorul Ciobanu Matteo Gabriel06.11.2020
215 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Bejan Cristina, reprezentant legal al minorului cu handicap grav Mocanu Mario – Angelo03.11.2020
214 / 2020Acordarea indemnizației de handicap domnului Neagu Nicolae, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Neagu Rodica02.11.2020
213 / 2020„Numirea domnului Popescu Silviu – Cristian , în funcţia de consilier personal al primarului comunei Gălbinasi, pe durata mandatului Primarului Comunei Gălbinași, județul Buzău „30.10.2020
212 / 2020Stabilirea indemnizatiei lunare domnului Dragomir Dumitru primarul comunei Gălbinasi30.10.2020
211 / 2020Suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numitul Nanu Valentin30.10.2020
210 / 2020Încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată al domnului Popescu Silviu Cristian, consilier personal al primarului comunei Gălbinași, ca urmare a încetării mandatului 2016-2020 al Primarului comunei Gălbinași30.10.2020
209 / 2020Încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată al doamnei Ionașcu Ioana, consilier personal al primarului comunei Gălbinași, ca urmare a încetării mandatului 2016-2020 al Primarului comunei Gălbinași30.10.2020
208 / 2020Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, în comuna Gălbinași, în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 202030.10.2020
207 / 2020Încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată al doamnei Fănică Anișoara, asistent personal al persoanei cu handicap grav Fănică Liviu, ca urmare a demisiei29.10.2020
206 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Vasile Georgiana Alexandra28.10.2020
205 / 2020Acordarea unui ajutor financiar domnului Neagu Daniel28.10.2020
204 / 2020Încetarea plății indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap grav Hoinaru Radu28.10.2020
203 / 2020Acordarea indemnizațieide handicap doamnei Grigore Valerica, asistent personal si tutore al persoanei cu handicap grav Grigore Daniel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal28.10.2020
 
NumărNumeData
202 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Stănescu Nicoleta Florentina, reprezentant legal al minorului cu handicap grav Stănescu Robert Andrei26.10.2020
201 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Ion Irina26.10.2020
200 / 2020Acordarea indemnizației lunare doamnei Georgescu Elena, curator special al persoanei cu handicap grav Georgescu Petre26.10.2020
199 / 2020Acordarea dreptului la stimulent educational sub formă de tichete sociale reprezentantilor legali ai copiilor din învătământul prescolar provenind din familii defavorizate, conform Legii nr.248/2015, pentru anul scoalr 2020-202115.10.2020
198 / 2020Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în perioada noiembrie 2020-martie 2021 pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social, potrivit prevederilor legii nr.416/200115.10.2020
197 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Lupascu Valeria, persoană cu handicap grav15.10.2020
196 / 2020Suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Mocanu Elena Gabriela15.10.2020
195 / 2020Suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numitul Androne Ionel15.10.2020
194 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Serban Camelia09.10.2020
193 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Dragomir Adina Mariana09.10.2020
192 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Mihai Petruța09.10.2020
191 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei monoparentale numitei Crăciun Cristina Florina09.10.2020
190 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Moise Gabriela09.10.2020
189 / 2020Convocarea Consiliului local Gălbinași în ședința de lucru ordinară în data de 14 octombrie 202007.10.2020
187 / 2020Acordarea unui ajutor financiar doamnei Voinea Maria06.10.2020
186 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Badea Lenuta06.10.2020
185 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Raicu Elena06.10.2020
184 / 2020Acordarea dreptului de alocatia familială pentru sustinerea familiei numitei Neagu Catalina Georgiana06.10.2020
183 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Spoiala Nela Niculina06.10.2020
182 / 2020Încetare dosarului de venit minim garantat pentru numita Drogeanu Olimpia02.10.2020
181 / 2020Modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Jipa Georgiana02.10.2020
180 / 2020Încetarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Alexe Filofteia Tatiana02.10.2020
179 / 2020Reluarea dosarului de venit minim garantat pentru numitul Simion Adrian02.10.2020
178 / 2020Ssupendarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Enache Florica29.09.2020
 
NumărNumeData
177 / 2020Acordarea indemnizatiei lunare pentru domnul Stoica Ion, persoană cu handicap grav29.09.2020
176 / 2020Acordarea indemnizatiei lunare pentru doamna Florea Cristina Evelina, persoana cu handicap grav29.09.2020
175 / 2020Desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activitătii birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe raza comunei Gălbinași, județul Buzău, la alegerile locale din data de 27 septembrie 202024.09.2020
174 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Pavel Georgiana Ionelia23.09.2020
173 / 2020Suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Oprea Ioana23.09.2020
172 / 2020Încetarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Mirea Cerasela23.09.2020
171 / 2020Numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav Georgescu Petre23.09.2020
170 / 2020Rectificare act de căsătorie nr.5 din 18 iulie 2020 ex,I si II, privind pe DUMITRU MIHAI – GABRIEL și LUPASCU GEORGIANA – STELUTA22.09.2020
169 / 2020Desemnarea doamnei ANDREI ELENA – NICOLETA, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinași, pentru coordonarea activității serviciului public de interes local, specializat, cu personalitate juridică ,, SERVICIUL SALUBRIZARE21.09.2020
168 / 2020Convocarea de îndată a Consiliului local al Comunei Gălbinași în ședința de lucru extraordinară în data de 21 septembrie 202018.09.2020
167 / 2020Aprobarea Procedurii privind modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S11.09.2020
166 / 2020Constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,, Modernizare, renovare, dotare și extindere Cămin Cultural din satul Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău ,,11.09.2020
165 / 2020Constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,, Construire teren de sport acoperit, sat Gălbinași, comuna Gălbinași, județul Buzău ,,11.09.2020
164 / 2020Constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,, Construire teren Minifotbal cu gazon artificial, sat Bentu, comuna Gălbinași, județul Buzău ,,11.09.2020
163 / 2020Convocare Consiliul Local al Comunei Gălbinași în ședința de lucru ordinară în data de 16 septembrie 202009.09.2020
162 / 2020Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Hantoi Angelica, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Hantoi Ana – Maria09.09.2020
161 / 2020Încetarea acordării dreptului de alocatie familială pentru ssutinerea familiei doamnei Gheorghe Florenta04.09.2020
160 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnei Neagu Marilena, asistent personal si reprezentant legal al minorului cu handicap grav Neagu Stefan, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal04.09.2020
159 / 2020Acordarea indemnizației de handicap domnului Soare Ion, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Soare Eugenia01.09.2020
158 / 2020Acordarea venitului minum garantat pentru numitul Lincan Aurel26.08.2020
157 / 2020Modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Toma Ioana Alexandra26.08.2020
156 / 2020Acordarea indemnizatiei lunare doamnei Nicolae Mariea curator special al persoanei cu handicap grav Nicolae Aurica26.08.2020
155 / 2020Încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei Iordan Maria Veronica, reprezentant legal al minorului cu handicap grav Iordan Nicoleta26.08.2020
154 / 2020Prelungirea acordării indemnizatiei lunare doamnei Bejan Cristina, reprezentant legal al minorului cu handicap grav, Mocanu Mario- Angelo26.08.2020
 
NumărNumeData
153 / 2020Acordarea indemnizației doamnei Nastase Luminita, asistent personal și reprezentant legal al minorului cu handicap grav, Nastase Madalin – Stefan,pe perioda concediului de odihnă al asistentului personal26.08.2020
152 / 2020Încetarea plății indemnizației de handicap pentru persoan cu handicap grav Toma Nicolae26.08.2020
151 / 2020Acordarea indemnizației domnului Fanica Liviu, persoana cu handicap grav, pe perioda concediului de odihnă al asistentului personal Fanica Anișoara26.08.2020
150 / 2020Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Iorga Maria26.08.2020
149 / 2020Constituirea și numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiții ,, Construire sistem de canalizare și stație de epurare în sat Gălbinași, comuna Gălbinași, județul Buzău ,,24.08.2020
148 / 2020Convocarea Consiliului local al comunei Gălbinași în ședința de lucru ordinară în data de 28 august 202021.08.2020
147 / 2020Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, în comuna Gălbinași, în vederea desfășurării campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 202020.08.2020
146 / 2020Numirea unui curator special pentru bolnavul Nicolae Aurică19.08.2020
145 / 2020Modificarea sediului unor secții de votare din comuna Gălbinași, județul Buzău11.08.2020
144 / 2020Modificarea dispoziției nr.140/2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție comunală nr.33 Gălbinasi, în vederea efectuării operatiunilor generate de desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrație11.08.2020
143 / 2020Modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Gălbinași, județul Buzău05.08.2020
142 / 2020Încetarea dreptului de alocație pentru suținerea familiei numitului Vlad Victor Iulian04.08.2020
141 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare domnului Ilie Marian, persoana cu handicap grav03.08.2020
140 / 2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscriptie comunală nr.33 Gălbinasi, în vederea efectuării operatiunilor de desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 202030.07.2020
139 / 2020Suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei de lucru ordinară a Consiliului Local al Comunei Gălbinasi din data de 30 iulie 2020, ora 13,00, convocată prin Dispozitia nr.129/23.07.202029.07.2020
138 / 2020Încetarea dreptului de alocție familială pentru susținerea familiei monoparentale a numitei Sutei Ioana29.07.2020
137 / 2020Încetarea dreptului de alocație familială pentru sustinerea familiei numitei Nica Nicoleta29.07.2020
136 / 2020Modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Croiala Mihaela Raluca28.07.2020
135 / 2020Modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Petrișor Liliana28.07.2020
134 / 2020Delegarea atributiilor Primarului comunei Gălbinași în perioada 09 august 2020-15 august 202028.07.2020
133 / 2020Încetarea acordării dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei doameni Iordan Maria Veronica28.07.2020
132 / 2020Încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Iordan Georgiana28.07.2020
131 / 2020Încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Baciu Adelina28.07.2020
130 / 2020Acordarea indemnizației de handicap domnului Cazan Nicolae,persoana cu handicap grav , pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Matei Gherghina Nicoleta27.07.2020
 
NumărNumeData
129 / 2020Convocarea Consiliului local al Comunei Gălbinasi în ședința de lucru ordinară în data de 30 iulie 202023.07.2020
128 / 2020Acordarea gradației de vechime corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, d-lui RAICOVICI CRISTINEL – ADRIAN, încadrat în funcția contractuală de execuție de șofer II, în cadrul compartimentului administrativ – gospodăresc, din aparatul de specialitate23.07.2020
127 / 2020Modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Gălbinași, județul Buzău16.07.2020
126 / 2020Încetarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Grama Nicoleta07.07.2020
125 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnei Mihalcea Iuliana Stefana, asistent personal și reprezentant legal al minorului cu handicap grav Mihalcea Kajmaku Islam Daniel, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal07.07.2020
124 / 2020Modificarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al doamnei Comsa Nicoleta, încadrată în functia contractuală de referent II în cadrul compartimentului cultură din aparatul de specialitate al primarului comunei Gălbinasi29.06.2020
123 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare pentru doamna Lupașcu Valeria, persoană cu handicap grav29.06.2020
122 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Toader Elena29.06.2020
121 / 2020Încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Foforca Andreea29.06.2020
120 / 2020Suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numitul Simion Adrian29.06.2020
119 / 2020Suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Drogeanu Olimpia29.06.2020
118 / 2020Acordarea gradației de vechime corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Neagu Rodica, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Neagu Nicolae, în cadrul compartimentului asistență socială29.06.2020
117 / 2020Desemnarea doamnei Inacu Elena, consilier achiziții publice, ca persoană responsabilă cu primirea și comunicarea citatiilor și a altor acte de procedură în format electronic22.06.2020
116 / 2020Convocarea Consiliului Local al comunei Gălbinași în ședință ordinară pe luna iunie, în data de 29 iunie 202022.06.2020
115 / 2020Delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei Gălbinași cu privire la sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale18.06.2020
114 / 2020Desemnarea persoanelor care vor prelua produsele recepționate de către reprezentanții Grupului de lucru constituit prin Ordin al Prefectului, pentru derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, precum și a persoanei împut15.06.2020
113 / 2020Rectificarea actului de căsătorie nr.10 din 11 iunie 1988, ex.I si II, privind pe NECHIFOR VASILE si DUMITRU AURICA15.06.2020
112 / 2020Acordarea dreptului la alocație familială pentru susținerea familiei numitei Croiala Mihaela Raluca10.06.2020
111 / 2020Modificarea dreptului de alocatie pentru susținerea familiei numitului Lupașcu Marian10.06.2020
110 / 2020Modificarea componentei si a cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Grama Ionel10.06.2020
109 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Stanescu Nicoleta Florentina, reprezentnat legal al minorului cu handicap grav Stanescu Robert Andrei10.06.2020
108 / 2020Actualizarea componentei Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul local al comunei Gălbinași și Primăria comunei Gălbinași, județul Buzău29.05.2020
107 / 2020Constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Gălbinași, județul Buzău conform prevederilor O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ26.05.2020
106 / 2020Convocarea Consiliului Local al Comunei Gălbinași în ședinta ordinară pe luna MAI, în data de 29 mai 202022.05.2020
 
NumărNumeData
105 / 2020Dispozitia nr. 105 din 19.05.2020 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Dudau Nicoleta Liliana22.05.2020
104 / 2020Dispozitia nr. 104 din 19.05.2020 privind incetarea dosarului de venit minim garantat pentru numitul Hudunca Aurel22.05.2020
103 / 2020Dispozitia nr. 103 din 19.05.2020 privind incetarea dreptului de alocatie pentru suistinerea familiei numitului Coinac Stefan Claudiu22.05.2020
102 / 2020Dispozitia nr. 102 din 19.05.2020 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Olteanu Mariana22.05.2020
101 / 2020Dispozitia nr. 101 din 19.05.2020 privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei monoparentale numitei Alexe Filofteia Tatiana22.05.2020
100 / 2020Dispozitia nr. 100 din 19.05.2020 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Neagu Elena Daniela21.05.2020
99 / 2020Dispozitia nr. 99 din 19.05.2020 privind acordarea indemnizatiei de handicap doamnei Raicu Elena Madalina, persoana cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna al asistentului personal Raicu Nicoleta21.05.2020
98 / 2020Dispozitia nr. 98 din 19.05.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru doamna Cazanescu Ecaterina, persoana cu handicap grav20.05.2020
97 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Bizoiu Carmen Adriana06.05.2020
96 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Nanu Alina Viorica06.05.2020
95 / 2020Încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Vaduva Elena Corina06.05.2020
94 / 2020Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 202030.04.2020
93 / 2020Acordarea indemnizației lunare domnului Ciupercă Ilie curator special al persoanei cu handicap grav Ciupercă Elena30.04.2020
92 / 2020Numire curator special pentru bolnava Ciupercă Elena30.04.2020
91 / 2020Desemnarea unor reprezentati în cadrul Comisiei mixte de constatare și evaluare a pagubelor înregistrate pe raza U.A.T. Gălbinasi la culturile agricole afectate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică24.04.2020
90 / 2020Convocarea Consiliului local al comunei Gălbinași în ședința ordinară pe luna Aprilie, în data de 29 aprilie 202023.04.2020
89 / 2020Acordarea indemnizației lunare domnului Tache Nicolae, persoana cu handicap grav22.04.2020
88 / 2020Desemnarea persoanelor cărora le revine obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul Agricol Național (RAN)22.04.2020
87 / 2020Constituirea şi numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investitii,, Construire praznicar, sat Tăbărăsti, comuna Gălbinasi, judetul Buzău02.04.2020
86 / 2020Constituirea şi numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investitii,, Reabilitare si extindere sediu primarie, comuna Gălbinasi, judetul Buzău02.04.2020
85 / 2020Desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea procedurilor administrative si atributii în organizarea si publicarea documentelor în Monitorul Oficial Local al U.A.T. Gălbinasi31.03.2020
84 / 2020Constituirea Comisiei comunale Gălbinasi pentru recensământul populatiei si locuintelor în anul 202131.03.2020
83 / 2020Constituirea Comisiei comunale Gălbinasi pentru recensământul general agricol din România runda 202031.03.2020
82 / 2020Convocarea Consiliului Local al comunei Gălbinași în ședința ordinară pe luna MARTIE, în data de 31 MARTIE 202025.03.2020
 
NumărNumeData
81 / 2020Aprobarea virărilor de credite de la un articol la altul în cadrul aceluiasi capitol bugetar din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gălbinasi pe anul 202025.03.2020
80 / 2020Prelungirea contractului de muncă al doamnei Neagu Marilena în functia de asistent personal pentru îngrijire persoană cu handicap grav25.03.2020
79 / 2020Reluarea dosarului de venit minim garantat pentru numitul Sumion Adrian20.03.2020
78 / 2020Încetarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitului Dragan Teodor20.03.2020
77 / 2020Suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Grama Nicoleta19.03.2020
76 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Grigore Rădița, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Grigore Florea19.03.2020
75 / 2020Încetarea plății indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap grav, Tudor Maria17.03.2020
74 / 2020Acordarea gradației de vechime corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Obreja Elena, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ciorsac Elena, în cadrul compartimentului asistență socială10.03.2020
73 / 2020Convocarea Consiliului Local al comunei Gălbinași în ședința extraordinară pe luna MARTIE, în data de 13 MARTIE 202009.03.2020
72 / 2020Desemnarea doamnei Andrei Elena – Nicoleta, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinași, pentru coorodonarea activității serviciului public de interes local, specializat, cu personalitate juridică ,, SERVICIUL SALUBRIZAR06.03.2020
71 / 2020Prelungirea acordării indemnizației lunare doamnei Grosu Florica, reprezentant legal al minorului cu handicap grav Olteanu Ștefan Marian06.03.2020
70 / 2020Încetarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei doamnei Nanu Mariana Felicia05.03.2020
69 / 2020Modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Deciu Mariana05.03.2020
68 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Dudău Nicoleta Liliana05.03.2020
67 / 2020Încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Neculai Mioara05.03.2020
66 / 2020Acordarea indemnizației de handicap d-nei Ungureanu Adina, asistent personal si tutore al persoanei cu handicap grav Barbu Florentina – Izabela, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal28.02.2020
65 / 2020Prelungirea contractului de muncă al d-nei Nastase Luminita în funția de asistent personal pentru îngrijire persoana cu handicap grav28.02.2020
64 / 2020Modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Călugărescu Mariana Maria28.02.2020
63 / 2020Încadrarea d-nei RAICU NICOLETA în funcția de asistent personal pentru îngrijire persoana cu handicap27.02.2020
62 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei monoparentale numitei State Geanina26.02.2020
61 / 2020Aprobarea Codului etic al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Gălbinasi21.02.2020
60 / 2020Desemnarea doamnei Grigore Tanta consilier de etică si persoană responsabilă pentru monitorizarea respectării normelor de conduită la nivelul Primăriei Comunei Gălbinasi, judetul Buzău21.02.2020
59 / 2020Desemnarea Responsabililor cu riscurile la nivelul fiecărui compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gălbinasi, judetul Buzău21.02.2020
58 / 2020Încetarea contractului individual de muncă al dnei Manolache Lisandra, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ilie Mariana21.02.2020
 
NumărNumeData
57 / 2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale în perioada februarie – martie 202021.02.2020
56 / 2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi în perioada februarie – martie 202021.02.2020
55 / 2020Modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitului Coinac Stefan Claudiu21.02.2020
54 / 2020Acordarea dreptului de alocație familială pentru susținerea familiei numitei Badea Veronica21.02.2020
53 / 2020Constiutirea Comisiei de acceptantă a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale nr.4,6,7,8,9,10,25,43,48,49 de la nivelul U.A.T. Comuna Gălbinasi finantate de A.N.C.P.I.17.02.2020
52 / 2020Modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei numitei Neagu Elena Daniela14.02.2020
50 / 2020Convocare Consiliu Local al comunei Gălbinași în ședința ordinară pe luna februarie, în data de 19 februarie 202013.02.2020
49 / 2020Încadrarea domnului Dragomir Nicu – Valentin în funcția de asistent personal pentru îngrijire minor cu handicap grav Dragomir Florin – Valentin12.02.2020
48 / 2020Acordarea indemnizatiei de handicap doamnei Rotaru Elena, asistent personal si tutorel al persoanei cu handicap grav Mirea Nicoleta Laurentia, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal11.02.2020
47 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamneiDinu Oana Nicoleta, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dinu Florica11.02.2020
47 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamneiDinu Oana Nicoleta, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dinu Florica11.02.2020
46 / 2020Acordarea indemnizatiei de handicap doamnei Iamandei Iuliana, asistent personal si reprezentnat legal al minorei cu handicap grav Toma Ionela Diana, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal10.02.2020
45 / 2020Acordarea indemnizatiei de handicap doamnei Sița Georgiana, asistent personal si reprezentant legal al minorei cu handicap grav Sița Sidonia – Maria, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal10.02.2020
44 / 2020Acordarea indemnizației de handicap doamnei Constantinescu Gina, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Constantinescu Gina10.02.2020
43 / 2020Acordarea gradației de vechime corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Soare Eugenia, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Soare Ion, în cadrul compartimentului asistență socială și31.01.2020
42 / 2020Acordarea gradației de vechime corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Sița Georgiana, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al minorei cu handicap grav Sița Sidonia Maria, în cadrul compartimentului asistență soc31.01.2020
41 / 2020Delegarea atributiilor Primarului Comunei Gălbinasi pe perioada concediului de odihamă al acestuia, către Viceprimarul Comunei Gălbinasi, domnul Cristea Cristinel31.01.2020
40 / 2020Încetarea acordării indemnizației de handicap domnului Dragomir Nicu Valentin, reprezentant legal al minorului cu handicap grav Dragomir Florin Valentin31.01.2020
39 / 2020Stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav sau reprezentantilor legali ai acestora28.01.2020
38 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Ungureanu Adina, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Barbu Florentina – Izabela, gradația 4, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tute28.01.2020
37 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Tudor Georgeta – Lidia, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Tudor Ion, gradația 5, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din a28.01.2020
36 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Soare Eugenia, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Soare Ion, gradația 0, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din aparatul d28.01.2020
35 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Sița Georgiana, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, SIța Sidonia – Maria, gradația 0, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară di28.01.2020
34 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Spirache Constanta, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Spirache Iuliana – Alexandra, gradația 4, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate28.01.2020
 
NumărNumeData
33 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Rotaru Elena, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Mirea Nicoleta- Laurentia, gradația 5, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară28.01.2020
32 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Obreja Elena, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciorsac Elena, gradația 2, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din aparatu28.01.2020
31 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Năstase Luminita, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Năstase Mădălin – Stefan, gradația 1, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tute28.01.2020
30 / 2020Majorare salariu de bază al domnului Nita Panait, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Dinu Petrica, gradația 5, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din aparatul28.01.2020
29 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Neagu Rodica, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Neagu Nicolae, gradația 2, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din aparatu28.01.2020
28 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Neagu Marilena, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Neagu Stefan, gradația 3, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din aparat28.01.2020
27 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Manolache Lisandra, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ilie Mariana, gradația 2, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din ap28.01.2020
26 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Matei Gherghina – Nicoleta, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cazan Nicolae, gradația 3, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutela28.01.2020
25 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Mihalcea Iuliana – Stefan , încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Mihalcea – Kajmaku Islam – Daniel, gradația 1, în cadrul compartimentului asistentă socială28.01.2020
24 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Iamandei Iuliana, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Toma Ionela Diana, gradația 2, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară di28.01.2020
23 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Hantoi Angelica, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Hantoi Ana – Maria, gradația 2, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din28.01.2020
22 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Grigore Valerica, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Grigore Daniel, gradația 2, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din ap28.01.2020
21 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Fanica Anisoara, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Fanica Liviu, gradația 3, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din apara28.01.2020
20 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Drăgușin Victorița, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Drăgușin Alexandru, gradația 2, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară28.01.2020
19 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Dinu Florica, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Dinu Oana – Nicoleta, gradația 4, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din28.01.2020
18 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Croitoru Ioana, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Neacșu Elena, gradația 5, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tutelară din aparat28.01.2020
17 / 2020Majorare salariu de bază al doamnei Constantinescu Georgeta, încadrată în funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Constantinescu Gina, gradația 4, în cadrul compartimentului asistentă socială și autoritate tut28.01.2020
16 / 2020Dispozitia nr. 16 din 27.01.2020 privind stabilirea indemnizatiei lunare doamnei Vlad Ioana Liliana, representant legal al minorului cu handicap grav Ciobanu Matteo Gabriel28.01.2020
15 / 2020Dispozitia nr. 15 din 27.01.2020 privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei numitei Bizoiu Carmen Adriana28.01.2020
14 / 2020Dispozitia nr. 14 din 22.01.2020 privind incetarea dosarului de venit minim garantat pentru numita Ciurica Mariana23.01.2020
13 / 2020Dispozitia nr. 13 din 22.01.2020 privind suspendarea dosarului de venit minim garantat pentru numitul Simion Adrian23.01.2020
12 / 2020Dispozitia nr. 12 din 22.01.2020 de convocare a Consiliului local al comunei Galbinasi in sedinta ordinara pe luna IANUARIE in data de 29 ianuarie 202023.01.2020
11 / 2020Dispozitia nr. 11 din 22.01.2020 privind modificarea numarului de ore aferente ajutorului social pentru beneficiarii Legii nr. 616 din 2001 privind venitul minim garantat23.01.2020
10 / 2020Dispozitia nr. 10 din 22.01.2020 privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu comustibili solizi sau petrolieri in perioada ianuarie – martie 2020 pentru beneficiarii venitului minim garantat23.01.2020
 
NumărNumeData
9 / 2020Dispozitia nr. 9 din 22.01.2020 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale in perioada ianuarie – martie 202023.01.2020
8 / 2020Dispozitia nr. 8 din 22.01.2020 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu comustibili solizi sau lichizi in perioada ianuarie – martie 202023.01.2020
7 / 2020Dispozitia nr. 7 din 16.01.2020 privind acordarea venitului minim garantat pentru Anghel Camelia Florentina16.01.2020
6 / 2020Dispozitia nr. 6 din 16.01.2020 privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Raicu Madalina Stefania16.01.2020
5 / 2020Dispozitia nr. 5 din16.01.2020 privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Raicu Aurel Ionut16.01.2020
4 / 2020Dispozitia Nr. 4 din 13.01.2020 privind suspendarea contractului individual de munca pe durata nedeterminata al doamnei RUSEN ELENA – ALINA, angajata in functia contractuala de executie de asistent medical comunita13.01.2020
3 / 2020Dispozitia Nr. 3 din 13.01.2020 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei numitei Filofteia Tatiana13.01.2020
2 / 2020Dispozitia Nr. 2 din 13.01.2020 de convocare a Consiliului local al comunei Galbinasi in sedinta extraordinara pe luna IANUARIE, in data de 17 ianuarie 202013.01.2020
1 / 2020Dispozitia Nr. 1 din 09.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa F, din excedentul bugetului local al Comunei Galbinasi inregistrat la finele anului 20109.01.2020

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive