Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0238-780015 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Horărâri Consiliu Local 2016

HCL nr. 38 din 13.04.2016 privind rectificarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Galbinasi si a Listei de investitii pe trimestrul II, anul 2016
HCL nr. 37 din 13.04.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Galbinasi pe trimestrul II, anul 2016
HCL nr. 36 din 13.04.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de achizitii publice
HCL nr. 35 din 13.04.2016 privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale
HCL nr. 34 din 31.03.2016 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 69 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016
HCL nr. 33 din 31.03.2016 privind scaderea din evidentele financiar contabile a debitelor restante ale agentilor economici SC ROBY MARKET SRL, IBERIC ATLAS SPED SRL fosta RELAMY COMPANY SRL si AZILAN CONSTRUCT SRL fosta PANIROM PROD SRL
HCL nr. 32 din 31.03.2016 privind modificarea H.C.L. nr. 25 din 04.03.2016 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a comunei Galbinasi
HCL nr. 31 din 31.03.2016 privind aprobarea asocierii Consiliului local Galbinasi ca actionar la S.C. TRANS BUS S.A., operator local de transport public in comun, asociat unic - Consiliul Local al Municipiului Buzau
HCL nr. 30 din 31.03.2016 privind transformarea postului de consilier, clasa I, grad superior, functie publica vacanta in consilier, clasa I, grad debutant, in cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe
HCL nr. 29 din 31.03.2016 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Galbinasi a terenului situat in intravilanul extins al comunei Galbinasi, tarlaua nr. 23, parcela 294
HCL nr. 28 din 31.03.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. "SERVICII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI GOSPODARIRE COMUNALA GALBINASI" S.R.L.
HCL nr. 27 din 31.03.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Galbinasi
HCL nr. 26 din 31.03.2016 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul 2016 pe teritoriul administrativ al comunei Galbinasi
HCL nr. 25 din 04.03.2016 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a comuni Galbinasi
HCL nr. 24 din 04.03.2016 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente proprietate privata a comunei Galbinasi, judetul Buzau
HCL nr. 23 din 29.02.2016 privind acordarea in folosinta a unui loc de casa in baza legii nr. 15/2003
HCL nr. 22 din 29.02.2016 privind rezilierea acordarii in folosinta a unui loc de casa in baza legii nr. 15/2003
HCL nr. 21 din 29.02.2016 privind rectificarea Programului de achizitii publice al Consiliului local galbiansi si a Listei de investitii pe trimestrul I, anul 2016
HCL nr. 20 din 29.02.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Galbinasi pe trimestrul I, anul 2016
HCL nr. 19 din 12.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei "Scoala cu clasele I-VIII, comuna Galbinasi, judetul Buzau"
HCL nr. 18 din 12.02.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna martie 2016
HCL nr. 17 din 12.02.2016 privind aaprobarea vanzarii terenului apartinand domeniului privat al comunei Galbinasi, iin suprafata de 451 mp, situat in intravilanul satului Tabarasti, comuna Galbinasi, cvartalul 4, parcela 302, prin licitatie publica d
HCL nr. 16 din 12.02.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1328/02.03.2015 incheiat intre Consiliul local galbinasi si S.C. IRIS PHART S.R.L.
HCL nr. 15 din 12.02.2016 privind stimularea paerticiparii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform legii nr. 248/2015
HCL nr. 14 din 12.02.2016 privind aprobarea raportului de evaluare a unui bun imobil apartinand comunei Galbinasi
HCL nr. 13 din 12.02.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitatea activitatii financiar-contabiie
HCL nr. 12 din 12.02.2016 privind aprobarea Amenajamentului pstoral al comunei galbinasi, judetul Buzau
HCL nr. 11 din 29.01.2016 privind aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Galbinasi si a Listei de investitii pentru anul 2016
HCL nr. 10 din 29.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Galbinasi pentru anul 2016
HCL nr. 9 din 29.01.2016 privind aprobarea incheierii contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local Galbinasi pe anul 2015
HCL nr. 8 din 29.01.2016 privind initierea procedurii de vanzare a unui imobil (teren) aflat in domeniul privat al comunei Galbinasi, judetul Buzau, in suprafata de 451 mp, situat in intravilanul satului Tabarasti, cvartalul 4, parcela 302, cu nr. ca
HCL nr. 7 din 29.01.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate in administrarea Consiliului local al comunei Galbinasi, judetul Buzau
HCL nr. 6 din 29.01.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1303/02.03.2015 incheiat intre Consiliul local Galbinasi si CMI Dr. BERECHET-ENCIU ELENA-MAGDALENA
HCL nr. 5 din 29.01.2016 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 749/13.02.2006 incheiat intre Consiliul loca Galbinasi si S.C. INTERCOMAN S.R.L.
HCL nr. 4 din 29.01.2016 privind rezilierea acordarii in folosinta a unui loc de casa in baza Legii nr. 15/2003
HCL nr. 3 din 29.01.2016 privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale
HCL nr. 2 din 29.01.2016 privind aderarea comunei Galbinasi la Asociatia Comunelor din Romania
HCL nr. 1 din 18.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local a comunei Galbinasi pentru anul 2015 din excedentul anilor precedenti

02 December 2016
Horărâri Consiliu Local 2017

Atașat regăsiți Hotărârile Consiliului Local Gălbinași aferente anului 2017. 

04 December 2017
Horărâri Consiliu Local 2018

Atașat regăsiți Hotărârile Consiliului Local Gălbinași aferente anului 2018. 

09 January 2018
Componența Consiliului Local

Componența Consiliului Local al Comunei Gălbinași 2016-2020

Antimir Nicoleta - PSD
Balanica Marcela - PSD
Bratu Valeriu - PNL
Calin Daniel - PSD
Cristea Cristinel - PSD
Cristea Marius - PNL
Ghita Neagu - PSD
Iosageanu Ioana - PSD
Mihai Stanca - PSD
Moldoveanu Gheorghe - PNL
Rotaru Mihail - PSR
Stroe Georgica - PSD
Toma Georgian Alin - PSD

17 April 2018