Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0238-780015 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com

Populația

17 April 2018
Numărul şi evoluţia populaţiei
Din punct de vedere demografic, comuna Gălbinași se situează între localităţile medii ale judeţului, având pe total comuna 4.151 locuitori. În urma recensămintelor efectuate situaţia se prezintă astel:
 
Anul 1992
• Gălbinaşi - 1109
• Tăbărăşti - 1820
• Bentu - 803
• Total an 1992 - 3732
 
Anul 1998
• Gălbinaşi - 1186
• Tăbărăşti - 1823
• Bentu - 890
• Total an 1998 - 3899
 
Anul 2009
• Gălbinaşi - 1295
• Tăbărăşti - 1952
• Bentu - 904
• Total an 2009 - 4151
În această perioadă prezentată a avut loc o creştere demografică datorită stabilirii în sat a familiilor tinere din zonă.

 

Resursele de muncă şi posibilităţi de ocupare
În afară de agricultură, ramura economică preponderentă, care absoarbe cea mai mare parte a forţei de muncă în comuna Gălbinaşi mai există posibilitatea de ocupare a forţei de muncă în domeniul prestării de servicii către populaţie (învăţământ, sănătate, administraţie publică, transporturi), precum comerţ, mica industrie, morărit şi panificaţie.
Posibilităţile de ocupare a forţei de muncă sunt reduse în prezent, singura posibilitate fiind în gospodăriile proprii şi o mică parte în ateliere mesteşugăreşti şi morărit.