Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0371-425064 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com

Modernizare, renovare, dotare și extindere Cămin Cultural Tăbărăști – in curs

29 April 2019