Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0371-425064 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com

Economia

17 April 2018
Activităţi agricole
Principala activitate a populaţiei este agricultura.
Cultura cerealelor la câmpie, în special porumbul şi grâul se face pe terenurile proprietate personală sau asociaţii agricole.
Economia în general agricolă s-a dezvoltat pe terenurile proprietate personală a localnicilor, formată în mare parte din teren arabil, suprafeţe de vii şi păşuni. Pe păşuni şi fâneţe se cresc bovine şi ovine iar în gospodăriile proprii populaţia creşte porcine pentru consumul propriu cât şi pentru vânzare.
Activităţile agricole se desfăşoară şi în unităţi cum ar fi ferme cu specific zootehnic. Cea mai mare parte din populaţia activă a comunei lucrează în gospodăriile proprii.
 
Activitatea de tip industrial
Activitatea de tip industrial este slab reprezentată în zonă. Mica industrie este reprezentată aici prin unităţi mici de morărit şi panificaţie.

Transporturi
Transportul pe teritoriul comunei este rutier şi feroviar importante fiind cele trei staţii de cale farată de la Tăbărăşti, Gălbinaşi şi Bentu.

Alte unităţi - comerţ, prestări servicii
Câteva unităţi comerciale, de alimentatie publică şi de prestări servicii deservesc locuitorii comunei. În lungul DN 2B în satele Gălbinaşi şi Tăbărăşti sunt câteva staţii pentru carburanţi.

Silvicultura
Silvicultura este slab reprezentată în comuna Gălbinaşi având o singură pădure. Fondul forestier al pădurilor este constituit din diverse specii, în general foioase şi plantaţii de protecţie şi aliniament.