JUDEȚUL BUZĂAU

Comuna Gălbinași

Primăria
Consiliul Local
Informații de interes public
Transparența decizională
Informații Utile
Proces verbal încheiat în temeiul Legii nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2023
14 dec. 2022 în categoria Anunțuri

Documente

Primăria
Consiliul Local
Informații de interes public
Transparența decizională
Informații Utile
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Comuna Gălbinași
Proiecte și Investiții
Oferte de vânzare teren conform legii 17 din 2014
PUG Galbinasi
Protecția Datelor/GDPR
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech