Declaraţii de interese consilieri locali

Termenul legal de depunere a declaraţiei de avere sau de interese: 15 iunie ale fiecărui an.
Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii.